GABAY AF- MAAY MAAY KU QORAN

WAAJIDPRESS – 10 Jan 2013:

GOPEY:

Aaw Rewinoow ul malaag ing fuully
eleeng liing fiiriya arryng luku sughaaw
eretybyho ky eediyoony ly etheegsythaw
umyty liing eleeyo ilkoo liing edaayaw
Allyma ay kiingly moqyng.

Unugi af gaapyno owaadjkey yeraathy
aathisba ilduufase iyow hang towaane
amanglaathowa errase any gaaly iwaayti
opood ildamyno inaathis ly rooghy
Allyma ay kiingly moqyng.

Irmaangshey lang ughub i odooly eyaa
eghyng ly roogho dughaag aruushe e
iry dhiithi ilaalmy i owraad mal fara
usyghiiby ho iniing dhuglahayny heela
Allyma ay kiingly moqyng.

Iid wiing i oroos iyoowa liing mallythey
ariiti isky toosing uungsysheeya tilmaang e
oorky I aba fersaadky isgowka lyky gorythe
alaayly alalaathy weerti aghal weydiyaasy
Allyma ay kiingly moqyng.

Ol wiinaghy athablaaghy i uburee dhatiyo
aarmighi haani isku anaanythey erraayi
amuuthema oodey angshuur mal ku usaaw
owlaaditiyoony ho obow jiringka leyiing
Allyma ay kiingly moqyng.

Obsy haang ing goryne il nugheel luku waayi
afaafsho kii ha surumooby usbyghy ing raariyaayi
edkyjho amarsythywaayi iritiyo hangku gakaany
ay leheey ho ku dhiithi araathitiyoony reedsho
Allyma ay kiingly moqyng.

Abtirsiimothis lang meel dheer orooraso
asalshey eeb ing lahaayne isirshey lygorythaw
amaangtiyo liing dhikaane abshey lysuuraw
usuuny eeng inis weela madby meelo uskythaw
Allyma aykiingly moqyng.

Alifky quraang lang edkyjhey lyky hegaathiya
Alifly kordhowey ly erraa Alifly hoos dhowey
Afkyjhey wal lyky agriya tani arry waaqow
usuuny Afki aathislang lyly ursiyey ingkiraaw
Allyma ay kiingly moqyng.

Aryghaaby lang dhipa uungky athy kiing neeb
othow iribta gooyaw ehel mykiing naghytha
isheethy lang moogho Ally i rasuul ing goryny
islaang kang ky aala ehebiya oo hee guraaw
Allyma ay kiingly moqyng.

Afartaas irbid haang ibaarti my qaatine
ishaarothey dheerta eed miing aftiimine
wali any ly ufkulooby etheedi mahakii singne
ingly jeedothey eda langki illaa i haty ingkasny
Allyma ay kiingly moqyng.

U dhaaf Halcelis

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Beddel )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Beddel )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Beddel )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Beddel )

Connecting to %s


%d bloggers like this: