MAAHMAAH RAXANWEYN AH

1-Aatha jingka guursity aaw dhe king tumaas.
2- Abaar wal motheey eeba doring.
3- Af dabooling dehepu.
4- Anjhuuf( andhuuf) dhul dhiithy ari laan my qatimaas.
5- Bii ingty ha king deerne lisku moose.
6- Bilaang kungha koodiyaas ko kuly bahaas.
7- Dathaaliya danbar dhame .
8- Dhejy dhulky usy roogo dhogortis leyi .
9- Doory qoor qobid bii miky waraabas.
10- Edeeg mo obsithow langjheey obsithe.
11- Ees jiilal mal huraaw sikastiby haato wal suge.
12- Farto shaleethiye fool my dhigaas.
13- Gaala gal garoor ku sheeng mal helaaw.
14- Gaal dil gratis si.
15- Haasidow hooga beel.
16- Habaheey dhatiye bir miky tumimaas.
17- Habar ly fury fhidhy ming yaaly.
18- Iid winey I aroos yoowa liing malithe.
19- Il geedkiye dhowow ma arighaas.
20- Imry dhamaathy eeb mal ky sagootiyow.
21- Imrigha dheerady aliyow gaaley dhalo ku tuse.
22- Ingty laabta hurifady luta hurtoy.
23- Jingka koofar king bi athy ing nakaaty .
24- Kaadi badiny wal ing gogol bathiye .
25- Kaawky qobsoy kebriraaghy king hero.
26- Kar dadoow karkaa dhumiye.
27- Kuboghy bood saary.
28- Lang erring jhiby jhabny qabe jheerny qaby .
29- Lang hal ku dhunty haangha galling giliye.
30- Langby jidky haayo gowshey jiifithe.
31- Lamy dheri dab saarow ko ley bure.
32- Lang athy gorithaas ey ety mal eraw.
33- Lang bilaayida fathow boodka qorjhooysithe.
34- Lag shaqeeysithiya shaahy dhame.
35- Lang king dighy miky dilny.
36- Lang ko doo bading dhahal aawa kiily qiibsithe
37- Lang ko hoog wiing horta dhirife.
38- Lang dab ky gubithy garodka ku roore.
39- Lang gardoring my guuleysithow.
40- Lipee luto luky haay lo my fiijhi waayow.
41- Lo’ lutite hory isky bii gefiyaas.
42- Lo’ heey lo’heey ingte king nugul.
43- Meel kasty langko kingky jaroy naarby haayto.
44- Miirka bershey mathy walaalka ky jary .
45- Mithoow Hortis ming mal galow.
46- Miroogny megela kii weelas.
47- Naar waaby galaase guudka ay hamaaney.
48- Oorta dabroy allighany aabud.
49- Roonaba rabbi og.
50- Sabiriya sed le.
51- Sagaary jhus tabartiyeewu.
52- Sakar langshe my moog.
53- Siniby sithe liky dhage.
54- Shingbirby shingbijheya libuupe.
55- Shingbir buubow bading mathy abeesy ky dage.
56- Soohing dhunty apaa ling naghee.
57- Tolka I kobtaby wal ky dhahjare.
58- Tubaaky langjhe ly jary booy my e.
59- Tuug tuug my kethiyow.
60- Tuug ly qobithy taly my le.
61- Wal badsoy wal beela lety.
62- Wang gumur sheengty waapang mal ky gooriyow.
63- Wareer hamiineed wal ing waa bariisithe.
64- Wehensitooley weeljhe my korsithaas.
Waxaa Soo Diyaariyey Zaki Xaaji Xasanow

3 Responses to “MAAHMAAH RAXANWEYN AH”

  1. ahmed abdullahi Says:

    Sidiy fad hoowaayt sikale helaas. Geeddheer geed gaabinga linfuule. Gaala guurow gurbaan may lidabikahow. Gebir doaaysinga gebir ki iridaas.

  2. Daud Says:

    I love waajid web. Keep doing the good job .raxeweyn is a nation

  3. ahmed abdullaahi Says:

    maamaagdung eeda ing fayleti wlh In.gku mahadnagi zaki xaaji

U dhaaf Halcelis

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Beddel )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Beddel )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Beddel )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Beddel )

Connecting to %s


%d bloggers like this: